600px-Flag_of_Sverdlovsk_Oblast.svg

Sverdlovsk Region (Yekaterinburg)

1757px-Flag_of_Nizhny_Novgorod_Region.svg

Nizhny Novgorod Region (Nizhny Novgorod)

Flag_of_Perm.svg

Perm Territory (Perm)

600px-Flag_of_Chelyabinsk_Oblast.svg

Chelyabinsk region (Chelyabinsk)

686px-Flag_of_Kaliningrad_Oblast.svg

The Kaliningrad region (Zelenogradsk)

600px-Flag_of_Orenburg_Oblast.svg

Orenburg Region (Orenburg)

453px-Flag_of_Belgorod_Oblast.svg

Belgorod region (Belgorod)

900px-Flag_of_Belarus.svg

Belarus (Minsk, Raubichi)

RussiaEnglish